Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Kraj Vysočina Česká republika
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 69 898 39,20 1 707 513 36,60
- pro nemoc 60 160 33,70 1 510 877 32,30
- pro pracovní úraz 2 828 1,60 47 491 1,00
- pro ostatní úraz 6 910 3,90 149 145 3,20