Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Kraj Vysočina Česká republika
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 67 288 38,30 1 633 347 35,70
- pro nemoc 57 667 32,80 1 440 936 31,50
- pro pracovní úraz 2 786 1,60 47 379 1,00
- pro ostatní úraz 6 835 3,90 145 032 3,20