Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz

Kraj Vysočina Česká republika
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 65 589 37,60 1 563 458 34,70
- pro nemoc 56 531 32,40 1 383 855 30,70
- pro pracovní úraz 2 699 1,60 46 331 1,00
- pro ostatní úraz 6 359 3,70 133 272 3,00