Mozková mrtvice (I60–I64)

Kraj Vysočina
Mozková mrtvice (I60–I64)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 509 29,7
intervalová prevalence 1 444 28,4
mortalita 291 5,7