Kouření

Kraj Vysočina
Kouření
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%)
současný kuřák 24,0 %
bývalý kuřák 25,1 %
nikdy nekouřil 50,8 %