Kouření

Česká republika
Kouření
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%)
současný kuřák 28,7 %
bývalý kuřák 19,3 %
nikdy nekouřil 52,0 %