Kouření

Kraj Vysočina Česká republika
Kouření
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%) Podíl osob (%)
současný kuřák 24,0 % 28,7 %
bývalý kuřák 25,1 % 19,3 %
nikdy nekouřil 50,8 % 52,0 %