Index tělesné hmotnosti

Česká republika
Index tělesné hmotnosti
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%)
BMI 25–30 (nadváha) 36,7 %
BMI 30+ (obezita) 18,7 %
BMI 25+ (obezita + nadváha) 55,4 %