Index tělesné hmotnosti

Kraj Vysočina Česká republika
Index tělesné hmotnosti
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%) Podíl osob (%)
BMI 25–30 (nadváha) 38,5 % 36,7 %
BMI 30+ (obezita) 23,4 % 18,7 %
BMI 25+ (obezita + nadváha) 61,9 % 55,4 %