Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP)