Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

Kraj Vysočina
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 168 0,3
II. Novotvary 6 720 0,6
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 560 0,1
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 821 0,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 961 0,3
VI. Nemoci nervové soustavy 3 217 0,3
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 450 0,1
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 133 0,1
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 526 1,4
X. Nemoci dýchací soustavy 7 335 0,7
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 240 0,9
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 509 0,1
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 536 0,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 543 0,8
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 324 0,7
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 464 0,0
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 553 0,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 681 0,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 464 0,9
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 5 763 0,5
XXIb. Živě narozené děti 5 017 0,5
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 6 882 0,6
Celkem 110 867 10,5