Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

Česká republika
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 52 592 5,0
II. Novotvary 152 850 14,4
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 14 604 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 56 000 5,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 71 440 6,7
VI. Nemoci nervové soustavy 67 319 6,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 20 233 1,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 15 887 1,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 280 078 26,4
X. Nemoci dýchací soustavy 139 167 13,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 188 766 17,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 25 116 2,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 163 995 15,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 169 347 16,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 159 345 15,0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 15 278 1,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 11 528 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 76 959 7,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 184 580 17,4
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 71 155 6,7
XXIb. Živě narozené děti 99 313 9,4
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 133 707 12,6
Celkem 2 169 259 204,8