Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

Kraj Vysočina Česká republika
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 168 0,3 52 592 5,0
II. Novotvary 6 720 0,6 152 850 14,4
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 560 0,1 14 604 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 821 0,3 56 000 5,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 961 0,3 71 440 6,7
VI. Nemoci nervové soustavy 3 217 0,3 67 319 6,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 450 0,1 20 233 1,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 133 0,1 15 887 1,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 526 1,4 280 078 26,4
X. Nemoci dýchací soustavy 7 335 0,7 139 167 13,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 240 0,9 188 766 17,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 509 0,1 25 116 2,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 536 0,8 163 995 15,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 543 0,8 169 347 16,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 324 0,7 159 345 15,0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 464 0,0 15 278 1,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 553 0,1 11 528 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 681 0,3 76 959 7,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 464 0,9 184 580 17,4
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 5 763 0,5 71 155 6,7
XXIb. Živě narozené děti 5 017 0,5 99 313 9,4
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 6 882 0,6 133 707 12,6
Celkem 110 867 10,5 2 169 259 204,8