Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

Kraj Vysočina Česká republika
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 329 0,3 53 608 5,1
II. Novotvary 6 810 0,6 157 183 14,9
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 615 0,1 14 794 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 3 187 0,3 58 725 5,6
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 999 0,3 73 165 6,9
VI. Nemoci nervové soustavy 3 434 0,3 68 681 6,5
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 462 0,1 20 653 2,0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 177 0,1 16 617 1,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 415 1,4 286 760 27,1
X. Nemoci dýchací soustavy 7 308 0,7 137 784 13,0
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 638 0,9 195 189 18,5
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 555 0,1 25 639 2,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 9 152 0,9 168 588 16,0
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 461 0,8 171 800 16,3
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 272 0,7 159 284 15,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 597 0,1 16 682 1,6
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 617 0,1 11 778 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 748 0,4 78 465 7,4
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 669 0,9 185 435 17,6
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 5 825 0,6 71 297 6,7
XXIb. Živě narozené děti 4 771 0,5 96 262 9,1
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 7 112 0,7 133 684 12,7
Celkem 113 153 10,7 2 202 073 208,4