Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných

Kraj Vysočina Česká republika
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 712 7,3 54 068 5,1
II. Novotvary 6 499 12,8 156 055 14,8
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 669 1,3 14 800 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 917 5,7 62 670 5,9
V. Poruchy duševní a poruchy chování 3 079 6,0 73 890 7,0
VI. Nemoci nervové soustavy 3 328 6,5 67 253 6,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 452 2,8 21 351 2,0
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 189 2,3 17 207 1,6
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 680 28,8 292 756 27,7
X. Nemoci dýchací soustavy 7 736 15,2 146 316 13,9
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 688 19,0 194 509 18,4
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 780 3,5 26 565 2,5
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 963 17,6 166 378 15,8
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 666 17,0 174 086 16,5
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 218 14,2 158 866 15,1
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 742 1,5 17 712 1,7
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 522 1,0 11 681 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 524 6,9 76 297 7,2
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 893 19,4 186 598 17,7
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 6 096 12,0 71 415 6,8
XXIb. Živě narozené děti 4 450 8,7 92 657 8,8
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 7 144 14,0 133 095 12,6
Celkem 113 947 223,7 2 216 225 210,0