CHOPN (J40–J44)

Kraj Vysočina
CHOPN (J40–J44)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 942 18,5
intervalová prevalence 10 555 207,5
mortalita 183 3,6