CHOPN (J40–J44)

Česká republika
CHOPN (J40–J44)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 22 706 21,4
intervalová prevalence 228 859 216,1
mortalita 3 472 3,3