CHOPN (J40–J44)

Kraj Vysočina Česká republika
CHOPN (J40–J44)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 942 18,5 22 706 21,4
intervalová prevalence 10 555 207,5 228 859 216,1
mortalita 183 3,6 3 472 3,3