CHOPN (J40–J44)

Kraj Vysočina Česká republika
CHOPN (J40–J44)
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 886 17,4 27 373 25,9
intervalová prevalence 11 328 222,5 290 767 275,2
mortalita 122 2,4 3 178 3,0