CHOPN (J40–J44)

Kraj Vysočina Česká republika
CHOPN (J40–J44)
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 156 22,7 24 120 22,9
intervalová prevalence 11 024 216,4 249 454 236,4
mortalita 148 2,9 3 594 3,4