Akutní infarkt myokardu (I21, I22)

Kraj Vysočina
Akutní infarkt myokardu (I21, I22)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 981 19,3
intervalová prevalence 967 19,0
mortalita 239 4,7