Akutní infarkt myokardu (I21, I22)

Kraj Vysočina Česká republika
Akutní infarkt myokardu (I21, I22)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 981 19,3 19 234 18,2
intervalová prevalence 967 19,0 18 723 17,7
mortalita 239 4,7 4 707 4,4