Akutní infarkt myokardu (I21, I22)

Kraj Vysočina Česká republika
Akutní infarkt myokardu (I21, I22)
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 069 21,0 20 091 19,0
intervalová prevalence 1 046 20,5 19 535 18,5
mortalita 282 5,5 4 984 4,7