Akutní infarkt myokardu (I21, I22)

Kraj Vysočina Česká republika
Akutní infarkt myokardu (I21, I22)
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 076 21,1 21 169 20,1
intervalová prevalence 1 055 20,7 20 489 19,5
mortalita 305 6,0 5 476 5,2