UKAZATELE ZDRAVOTNÍHO STAVU

Kraj Vysočina Česká republika
Infekční onemocnění
Rok: 2017
Zdroj: Státní zdravotní ústav, IS IN – Informační systém Infekční nemoci, Epidat Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
jiné inf. způsobené salmonelami (A02) 802 157,7 11 779 111,2
shigelóza (A03) 1 0,2 168 1,6
dávivý kašel – pertussis (A37.0–1) 60 11,8 713 6,7
spála – scarlatina (A38) 96 18,9 2 166 20,5
lymeská nemoc (A69.2) 517 101,6 3 939 37,2
vir. encefalitida přen. klíšťaty (A84) 73 14,4 687 6,5
varicella – plané neštovice (B01) 1 763 346,6 39 424 372,3
akutní hepatitida A (B15) 3 0,6 772 7,3
akutní hepatitida B (B16) 2 0,4 85 0,8
ostatní virové hepatitidy (B17–B19) 31 6,1 1 584 15,0
příušnice – parotitis epidemica (B26) 369 72,5 1 407 13,3
bakteriální meningitida NJ (G00) 8 1,6 107 1,0
Tuberkulóza
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Registr tuberkulózy (RTBC) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
TBC dýchacího ústrojí 11 2,2 467 4,4
TBC jiná 2 0,4 39 0,4
TBC celkem 13 2,6 506 4,8
Výskyt a léčba diabetu mellitu podle sídla zdravotnického zařízení léčby
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Program statistických zjišťování MZ ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb, obor diabetologie (A004) Počet Počet na 100 000 obyvatel Počet Počet na 100 000 obyvatel
počet nově zjištěných onemocnění celkem 3 250 63,9 113 734 107,4
počet nově zjištěných onemocnění – muži 1 655 65,5 55 067 105,7
počet nově zjištěných onemocnění – ženy 1 595 63,2 58 667 112,7
počet osob léčených I. typ DM (E10) 2 021 4,0 63 699 6,0
počet osob léčených II. typ DM (E11) 30 300 59,5 786 026 74,1
počet osob léčených na sekundární diabetes (E13) 351 0,7 13 679 1,3
počet léčených osob celkem 32 672 64,2 863 404 81,4
Akutní infarkt myokardu (I21, I22)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 981 19,3 19 234 18,2
intervalová prevalence 967 19,0 18 723 17,7
mortalita 239 4,7 4 707 4,4
Mozková mrtvice (I60–I64)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP), Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 509 29,7 29 890 28,2
intervalová prevalence 1 444 28,4 28 742 27,1
mortalita 291 5,7 5 917 5,6
Astma (J45–J46)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 1 217 23,9 22 767 21,5
intervalová prevalence 8 942 175,8 192 826 182,1
mortalita 9 0,2 142 0,1
CHOPN (J40–J44)
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Výkaz ambulantní péče A011, Český statistický úřad, evidence zemřelých Počet Počet na 10 000 obyvatel Počet Počet na 10 000 obyvatel
incidence 942 18,5 22 706 21,4
intervalová prevalence 10 555 207,5 228 859 216,1
mortalita 183 3,6 3 472 3,3
Nově hlášené případy pracovní neschopnosti pro nemoc a úraz
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz Počet Počet na 100 pojištěnců Počet Počet na 100 pojištěnců
celkem 69 898 39,20 1 707 513 36,60
- pro nemoc 60 160 33,70 1 510 877 32,30
- pro pracovní úraz 2 828 1,60 47 491 1,00
- pro ostatní úraz 6 910 3,90 149 145 3,20
Index tělesné hmotnosti
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%) Podíl osob (%)
BMI 25–30 (nadváha) 38,5 % 36,7 %
BMI 30+ (obezita) 23,4 % 18,7 %
BMI 25+ (obezita + nadváha) 61,9 % 55,4 %
Vysoký krevní tlak
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%) Podíl osob (%)
muži 27,7 % 23,4 %
ženy 31,7 % 23,9 %
celkem 29,7 % 23,6 %
Kouření
Rok: 2014
Zdroj: ÚZIS ČR, Výběrové šetření o zdravotním stavu EHIS 2014 Podíl osob (%) Podíl osob (%)
současný kuřák 24,0 % 28,7 %
bývalý kuřák 25,1 % 19,3 %
nikdy nekouřil 50,8 % 52,0 %
Odhadovaný počet problémových uživatelů drog
Rok: 2016
Zdroj: Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2013, Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let Počet Počet na 1 000 osob 15–64 let
celkem 900 2,6 46 800 6,7
Hospitalizovaní podle místa bydliště hospitalizovaných
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel Počet hospitalizovaných Počet hospitalizovaných na 1000 obyvatel
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 168 0,3 52 592 5,0
II. Novotvary 6 720 0,6 152 850 14,4
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 560 0,1 14 604 1,4
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 821 0,3 56 000 5,3
V. Poruchy duševní a poruchy chování 2 961 0,3 71 440 6,7
VI. Nemoci nervové soustavy 3 217 0,3 67 319 6,4
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 450 0,1 20 233 1,9
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 133 0,1 15 887 1,5
IX. Nemoci oběhové soustavy 14 526 1,4 280 078 26,4
X. Nemoci dýchací soustavy 7 335 0,7 139 167 13,1
XI. Nemoci trávicí soustavy 9 240 0,9 188 766 17,8
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 509 0,1 25 116 2,4
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 8 536 0,8 163 995 15,5
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 543 0,8 169 347 16,0
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 324 0,7 159 345 15,0
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 464 0,0 15 278 1,4
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 553 0,1 11 528 1,1
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 681 0,3 76 959 7,3
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 464 0,9 184 580 17,4
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 5 763 0,5 71 155 6,7
XXIb. Živě narozené děti 5 017 0,5 99 313 9,4
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 6 882 0,6 133 707 12,6
Celkem 110 867 10,5 2 169 259 204,8
Případy hospitalizace podle místa hospitalizace
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Národní registr hospitalizovaných (NRHOSP) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%) Počet případů hospitalizace Podíl hospitalizací (%)
I. Některé infekční a parazitární nemoci 3 186 3,00 % 52 592 2,40 %
II. Novotvary 5 142 4,90 % 152 850 7,00 %
III. Nemoci krve a krvetvorných orgánů, poruchy mechanismu imunity 472 0,40 % 14 604 0,70 %
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 2 604 2,50 % 56 000 2,60 %
V. Poruchy duševní a poruchy chování 5 467 5,20 % 71 440 3,30 %
VI. Nemoci nervové soustavy 2 793 2,60 % 67 319 3,10 %
VII. Nemoci oka a očních adnex 1 175 1,10 % 20 233 0,90 %
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 1 033 1,00 % 15 887 0,70 %
IX. Nemoci oběhové soustavy 13 489 12,80 % 280 078 12,90 %
X. Nemoci dýchací soustavy 7 493 7,10 % 139 167 6,40 %
XI. Nemoci trávicí soustavy 8 970 8,50 % 188 766 8,70 %
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 1 476 1,40 % 25 116 1,20 %
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 7 628 7,20 % 163 995 7,60 %
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 8 306 7,90 % 169 347 7,80 %
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 7 098 6,70 % 159 345 7,30 %
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 372 0,40 % 15 278 0,70 %
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 216 0,20 % 11 528 0,50 %
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy 3 660 3,50 % 76 959 3,50 %
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 9 090 8,60 % 184 580 8,50 %
XXIa. Zdravá osoba doprovázející nemocnou osobu 6 129 5,80 % 71 155 3,30 %
XXIb. Živě narozené děti 5 056 4,80 % 99 313 4,60 %
XXIc. Jiné faktory ovlivňující zdravotní stav a kontakt se zdrav. službami 4 718 4,50 % 133 707 6,20 %
Celkem 105 573 100,00 % 2 169 259 100,00 %