Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem

Kraj Vysočina Česká republika
Průměrný počet lůžek akutních, jednodenních, lázeňských a ústavních celkem
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 Počet Počet na 1000 obyvatel Počet Počet na 1000 obyvatel
celkem 4 436 8,70 99 503 9,40