Počty pracovníků ve zdravotnictví

Kraj Vysočina Česká republika
Počty pracovníků ve zdravotnictví
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E401 Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel Přepočtený počet (úvazky) Počet na 1000 obyvatel
lékaři 1 715 3,40 42 021 4,00
zubní lékaři 308 0,60 7 541 0,70
farmaceuti 280 0,60 6 466 0,60
všeobecné sestry, porodní asistentky (§ 5 a § 6) 3 872 7,60 79 415 7,50
ostatní zdrav. pracovníci nelékaři s odb. způsobilostí (§ 7 až § 21a) 24 202 47,60 24 202 2,30
zdrav. pracovníci nelékaři s odb. a special. způsobilostí (§ 22 až § 28) 11 965 23,50 11 965 1,10
zdrav. prac. nelék. pod odb. dohledem nebo přímým vedením (§ 29 až § 42) 36 003 70,80 36 003 3,40
jiní odborní pracovníci nelékaři s odbornou způsobilostí (§ 43) a dentisté 2 746 5,40 2 746 0,30
pedagogičtí pracovníci 370 0,70 370 0,00
technicko-hospodářští pracovníci 693 1,40 21 875 2,10
dělníci a provozní pracovníci 901 1,80 27 291 2,60
celkem pracovníci ve zdravotnictví 11 060 21,70 267 420 25,30