Počet lůžek podle typu péče

Kraj Vysočina
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
jednodenní péče 0 0,0
akutní lůžková péče intenzívní 204 4,0
akutní lůžková péče standardní 2 028 39,8
následná lůžková péče 252 5,0
dlouhodobá lůžková péče 1 952 38,4
celkem 4 436 87,2