Počet lůžek podle typu péče

Česká republika
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
jednodenní péče 264 0,2
akutní lůžková péče intenzívní 5 519 5,2
akutní lůžková péče standardní 42 580 40,1
následná lůžková péče 5 184 4,9
dlouhodobá lůžková péče 24 031 22,6
celkem 77 578 73,1