Počet lůžek podle typu péče

Kraj Vysočina Česká republika
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
jednodenní péče 0 0,0 252 0,0
akutní lůžková péče intenzívní 202 0,4 5 569 0,5
akutní lůžková péče standardní 2 040 4,0 42 690 4,0
následná lůžková péče 1 923 3,8 24 274 2,3
dlouhodobá lůžková péče 267 0,5 5 189 0,5
celkem 4 432 8,7 77 974 7,4