Počet lůžek podle typu péče

Kraj Vysočina Česká republika
Počet lůžek podle typu péče
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb L102 Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel Počet lůžek Počet na 1000 obyvatel
akutní lůžková péče intenzívní 197 3,9 6 456 6,1
akutní lůžková péče standardní 2 054 40,3 42 582 40,3
následná lůžková péče 1 975 38,8 22 888 21,7
dlouhodobá lůžková péče 219 4,3 6 011 5,7
celkem 4 445 87,2 77 937 73,8