Ekonomické ukazatele – hospodaření

Kraj Vysočina
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 1 920
celkové náklady 6 416
celkové výnosy 6 411