Ekonomické ukazatele – hospodaření

Česká republika
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 108 048
celkové náklady 173 896
celkové výnosy 174 741