Ekonomické ukazatele – hospodaření

Kraj Vysočina Česká republika
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2017
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 1 920 108 048
celkové náklady 6 416 173 896
celkové výnosy 6 411 174 741