Ekonomické ukazatele – hospodaření

Kraj Vysočina Česká republika
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2016
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 1 907 105 478
celkové náklady 5 809 160 116
celkové výnosy 5 852 160 544