Ekonomické ukazatele – hospodaření

Kraj Vysočina Česká republika
Ekonomické ukazatele – hospodaření
Rok: 2015
Zdroj: ÚZIS ČR, Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotnických služeb E602 miliony Kč miliony Kč
celkový dlouhodobý majetek 2 230 127 363
celkové náklady 6 015 177 486
celkové výnosy 6 070 180 460