Živě narození

Kraj Vysočina
Živě narození
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
celkem 5 440 10,7 %
- z toho muži 2 732 50,2 %
- z toho ženy 2 708 49,8 %
jako první v pořadí 2 585 47,5 %
jako druhé v pořadí 1 978 36,4 %
jako třetí v pořadí 650 11,9 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 227 4,2 %
mimo manželství 2 417 44,4 %