Živě narození

Kraj Vysočina Česká republika
Živě narození
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
celkem 5 440 10,7 % 114 405 10,8 %
- z toho muži 2 732 50,2 % 58 671 51,3 %
- z toho ženy 2 708 49,8 % 55 734 48,7 %
jako první v pořadí 2 585 47,5 % 55 726 48,7 %
jako druhé v pořadí 1 978 36,4 % 41 832 36,6 %
jako třetí v pořadí 650 11,9 % 12 022 10,5 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 227 4,2 % 4 825 4,2 %
mimo manželství 2 417 44,4 % 56 091 49,0 %