Živě narození

Kraj Vysočina Česká republika
Živě narození
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
celkem 5 307 112 663
- z toho muži 2 702 51,4 % 57 837 48,7 %
- z toho ženy 2 605 48,6 % 54 826 51,3 %
jako první v pořadí 2 508 47,3 % 54 918 48,7 %
jako druhé v pořadí 1 921 36,2 % 41 302 36,7 %
jako třetí v pořadí 633 11,9 % 11 767 10,4 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 245 4,6 % 4 676 4,2 %
mimo manželství 2 324 43,8 % 54 733 48,6 %