Živě narození

Kraj Vysočina Česká republika
Živě narození
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
celkem 5 349 110 764
- z toho muži 2 663 49,8 % 56 817 51,3 %
- z toho ženy 2 686 50,2 % 53 947 48,7 %
jako první v pořadí 2 485 46,5 % 53 223 48,1 %
jako druhé v pořadí 2 014 37,7 % 41 276 37,3 %
jako třetí v pořadí 639 11,9 % 11 598 10,5 %
jako čtvrté a vyšší v pořadí 211 3,9 % 4 667 4,2 %
mimo manželství 2 256 42,2 % 52 976 47,8 %