Zemřelí a úmrtnost podle příčin

Česká republika
Zemřelí a úmrtnost podle příčin
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet Počet na 100 000 obyvatel
celkem 111 443 1 052,00
I. Některé infekční a parazitární nemoci 2 068 19,50
II. Novotvary 27 852 263,00
III. Nemoci krve, krvetvor. orgánů a některé poruchy týkající se mech. imunity 219 2,10
IV. Nemoci endokrinní, výživy a přeměny látek 4 497 42,50
V. Poruchy duševní a poruchy chování 1 733 16,40
VI. Nemoci nervové soustavy 3 269 30,90
VII. Nemoci oka a očních adnex 0 0,00
VIII. Nemoci ucha a bradavkového výběžku 2 0,00
IX. Nemoci oběhové soustavy 49 346 466,00
X. Nemoci dýchací soustavy 8 067 76,20
XI. Nemoci trávicí soustavy 4 769 45,00
XII. Nemoci kůže a podkožního vaziva 216 2,00
XIII. Nemoci svalové a kosterní soustavy a pojivové tkáně 227 2,10
XIV. Nemoci močové a pohlavní soustavy 1 605 15,20
XV. Těhotenství, porod a šestinedělí 2 0,00
XVI. Některé stavy vzniklé v perinatálním období 177 1,70
XVII. Vrozené vady, deformace a chromozomální abnormality 162 1,50
XVIII. Příznaky, znaky a abnormální klinické a laboratorní nálezy n. j. 1 624 15,30
XIX. Poranění, otravy a některé jiné následky vnějších příčin 5 608 53,00