Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)

Kraj Vysočina Česká republika
Vzdělání obyvatelstva (věk 15+ let)
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS Počet v tis. % Počet v tis. %
základní 60 14,0 % 1 207 13,5 %
střední bez maturity 165 38,2 % 2 964 33,2 %
střední s maturitou 142 32,9 % 3 039 34,0 %
vysokoškolské 63 14,7 % 1 708 19,1 %