Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie