Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

Kraj Vysočina
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–14 let 88 938 15,3 %
15–64 let 377 756 65,0 %
65+ let 114 122 19,6 %