Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

Kraj Vysočina
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–14 let 77 020 15,1 %
15–64 let 335 549 65,9 %
65+ let 96 618 19,0 %