Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

Česká republika
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–14 let 1 670 677 15,7 %
15–64 let 6 899 195 65,0 %
65+ let 2 040 183 19,2 %