Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

Česká republika
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet %
0–14 let 1 635 342 15,5 %
15–64 let 6 969 535 66,0 %
65+ let 1 960 407 18,6 %