Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

Kraj Vysočina Česká republika
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2016
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
0–14 let 77 020 15,1 % 1 635 342 15,5 %
15–64 let 335 549 65,9 % 6 969 535 66,0 %
65+ let 96 618 19,0 % 1 960 407 18,6 %