Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

Kraj Vysočina Česká republika
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2015
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
0–14 let 76 414 15,0 % 1 612 203 15,3 %
15–64 let 338 994 66,5 % 7 024 962 66,6 %
65+ let 94 099 18,5 % 1 905 777 18,1 %