Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.

Kraj Vysočina Česká republika
Věkové kategorie obyvatelstva k 1. 7.
Rok: 2017
Zdroj: Český statistický úřad, demografie Počet % Počet %
0–14 let 88 938 15,3 % 1 670 677 15,7 %
15–64 let 377 756 65,0 % 6 899 195 65,0 %
65+ let 114 122 19,6 % 2 040 183 19,2 %